Kokeilupolku

Ammatinvalintaa työtä kokeilemalla”

 • Tavoitteena onnistunut alanvalinta työkokeilun avulla
 • Tuleva osaaja ja työnantaja tutustuvat
 • Mahdollisuus siirtyä oppi- tai työpolulle
 • Maksuton yritykselle 1-3 kk
 • Nuori saa työmarkkinatukea

Työkokeilussa nuori tutustuu ammattiin käytännössä työtä tekemällä. Tyypillisiä työkokeilijoita ovat kouluttamattomat nuoret, jotka haluavat testata alanvalintaansa ennen kuin hakeutuvat opiskelemaan. Toisen ryhmän muodostavat koulutetut nuoret, jotka harkitsevat alanvaihtamista ja uudelleenkouluttautumista.

Nuori, työnantaja ja valmentaja pohtivat yhteisessä palautekeskustelussa kyseisen ammatin soveltuvuutta nuorelle. Samalla nuori saa arvokasta kokemusta työelämästä, palautetta työskentelystään ja vinkkejä tulevaisuuteen.

Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä ei aiheudu kustannuksia työnantajalle. Nuoren vakuutuksista vastaa TE-toimisto. Työnantaja puolestaan vastaa työturvallisuudesta sekä nuoren ohjauksesta.

Valmentaja avustaa työkokeilusopimusten tekemisessä, toimii yhdyshenkilönä TE-toimiston, nuoren ja yrityksen välillä ja on muutenkin kaikkien osapuolten käytettävissä työkokeiluun liittyvissä asioissa.

Moni yritys pitää tärkeänä rooliansa nuoren työkokeilijan ensiaskeleilla työelämässä. Usein nuoren ja yrityksen kohtaaminen saakin jatkoa oppi- tai työpolulla, opintojen aikaisissa harjoitteluissa tai kesätöissä. Työkokeilu ei kuitenkaan edellytä jatkopolkua kokeilun jälkeen.

Kokeilupolku

"Ammatinvalintaa työtä kokeilemalla"

 • Tavoitteena onnistunut alanvalinta työkokeilun avulla
 • Tuleva osaaja ja työnantaja tutustuvat
 • Mahdollisuus siirtyä oppi- tai työpolulle
 • Maksuton yritykselle 1-3kk
 • Nuori saa työmarkkinatukea
Lue lisää  >

Oppipolku

"Täsmäosaamista oppisopimuksella"

 • Tavoitteena ammatillinen tutkinto työssä oppien
 • Alkaa työkokeilujaksolla 1-3kk ja jatkuu työsuhteena oppisopimuksen ajan
 • Lahtipaketti 2016: Taloudellinen tuki yritykselle 30- 50% palkkauskustannuksista puolelle oppisopimusajasta
 • Koulutuskorvaus työpaikkaohjaamisesta
Lue lisää  >

Työpolku

"Kun työ ja tekijä kohtaavat..."

 • Tavoitteena työkokemuksen hankkiminen
 • Erityisesti koulutetuille nuorille
 • Työehtosopimuksen mukainen määräaikainen tai vakituinen työsuhde
 • Lahtipaketti 2016: Taloudellinen ja toiminnallinen tuki yrityksille 
Lue lisää  >

Yrittäjyyspolku

"Kipinä omaan yritystoimintaan"

 • Kiinnostus yrittäjyyteen
 • Tuetaan ja ohjataan nuorta matkalla yrittäjäksi
 • Yritykselle jatkaja, yhteistyökumppani tai osaamisen vaihtoa nuoren kanssa
 • Nuori yrityksessä oppimassa yrittäjyyttä ja tekemässä päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä
Lue lisää  >

”On turvallista ottaa yritykseen työkokeilija, kun mukana on tällainen luotettava taho”

Jarkko Felin, yrittäjä, Kaarimedia Oy

(c) Copyright 2018 | Lahden nuorisopalvelut | Kaikki oikeudet pidätetään

Lahden kaupungin nuorisopalvelutNuorisotakuuLahden Yrittäjät ryLahden kaupunkiTE-palvelut Koulutuskeskus SalpausMediatalo ESA

Kerro kaverille >

Sivuston toteutus Imager